[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Братя и сестри на Христа. Сила и Живот. Четвърта серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 317 с. ISBN 954-9589-50-1.

 1. Братя и сестри на Христа
  9 октомври 1921 г. [опис]

 2. Тогаз те ще просветнат!
  23 октомври 1921 г. [опис]

 3. Синът Божи
  30 октомври 1921 г. [опис]

 4. Ненаписаните закони
  6 ноември 1921 г. [опис]

 5. В Египет
  13 ноември 1921 г. [опис]

 6. Плачът
  16 октомври 1921 г. [опис]

 7. Ананий и Сапфира
  20 ноември 1921 г. [опис]

 8. Аз ще го възкреся!
  27 ноември 1921 г. [опис]

 9. Още по-блажени са!
  4 декември 1921 г. [опис]

 10. Стани и опаши се!
  11 декември 1921 г. [опис]

 11. И Петър се грееше!
  18 декември 1921 г. [опис]

 12. Каквото вържете на земята
  25 декември 1921 г. [опис]

 13. Сродните души
  1 януари 1922 г. [опис]

 14. Целувание ми не даде
  8 януари 1922 г. [опис]

[подробности по изданието]