[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Този е живият хляб. Неделни беседи (1934–1935). Първо издание. Кърджали, Издателство „АСК-93“, 1998. 692 с. ISBN 954-9589-16-1.

 1. Призоваха Исуса
  23 септември 1934 г. [опис]

 2. С какво тяло?
  7 октомври 1934 г. [опис]

 3. Колко са прекрасни нозете
  14 октомври 1934 г. [опис]

 4. Оставете да растат наедно и двете!
  21 октомври 1934 г. [опис]

 5. Дързайте!
  28 октомври 1934 г. [опис]

 6. Всичко е възможно
  4 ноември 1934 г. [опис]

 7. В царството на Христа и Бога
  11 ноември 1934 г. [опис]

 8. Животът е по-драгоценен
  18 ноември 1934 г. [опис]

 9. Който сее и който жъне
  25 ноември 1934 г. [опис]

 10. Помни Създателя си!
  2 декември 1934 г. [опис]

 11. Добри вести
  9 декември 1934 г. [опис]

 12. Когото възкръси
  16 декември 1934 г. [опис]

 13. И ще доведат всичките ви братя
  6 януари 1935 г. [опис]

 14. Здравото учение
  13 януари 1935 г. [опис]

 15. Плод стократен
  20 януари 1935 г. [опис]

 16. Недейте се грижи за живота си
  27 януари 1935 г. [опис]

 17. Разумният домостроител
  3 февруари 1935 г. [опис]

 18. Този е живият хляб
  10 февруари 1935 г. [опис]

 19. Бъдете прочее разумни!
  17 февруари 1935 г. [опис]

 20. Тогаз се обърнах аз и видях
  24 февруари 1935 г. [опис]

 21. Всеки, който слуша тези мои думи
  3 март 1935 г. [опис]

 22. И отиде, та се представи
  10 март 1935 г. [опис]

 23. Благоприятната Господня година
  17 март 1935 г. [опис]

 24. Каквото вържете на земята
  24 март 1935 г. [опис]

 25. Който се учи на Словото Божие
  31 март 1935 г. [опис]

 26. Да обичаш и да те обичат
  7 април 1935 г. [опис]

 27. Колко е хубава твоята любов!
  14 април 1935 г. [опис]

 28. Ако не ядете
  21 април 1935 г. [опис]

 29. Един от дванадесетте
  28 април 1935 г. [опис]

 30. Пак се яви!
  5 май 1935 г. [опис]

 31. Светите Твои градове
  12 май 1935 г. [опис]

 32. Каза ми всичко
  16 юни 1935 г. [опис]

 33. Сгърбената жена
  23 юни 1935 г. [опис]

 34. Бъдете като децата
  30 юни 1935 г. [опис]

 35. На утрешния ден
  7 юли 1935 г. [опис]

 36. Развързано ще бъде на небето
  14 юли 1935 г. [опис]

 37. Блажен, който яде хляб в Царството Божие
  21 юли 1935 г. [опис]

 38. Всичко чрез Него стана
  8 септември 1935 г. [опис]

 39. Когато беше по-млад
  15 септември 1935 г. [опис]

[подробности по изданието]