[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Този е живият хляб. Неделни беседи (1934–1935). Първо издание. Кърджали, Издателство „АСК-93“, 1998. 692 с. ISBN 954-9589-16-1.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд!

Автентичността на стенографските записи е запазена.

Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)

Бележки от книгата:

Компютърен набор: Стоил Янев, Ненко Станев.

Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов.

Графично оформление: Стойко Стойчев.

Добронамерено и с разбиране съдействаха: Стойко Стоянов, Минка Андонова./

Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев.

[съдържание]