[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Вехтото премина. Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том IV. София, 1930.

 1. Вехтото премина
  3 април 1927 г. [опис]

 2. Двама синове
  10 април 1927 г. [опис]

 3. Раб и син
  17 април 1927 г. [опис]

 4. Изостаналите укрухи
  24 април 1927 г. [опис]

 5. Сто пеняза
  8 май 1927 г. [опис]

 6. Ще ви се даде
  15 май 1927 г. [опис]

 7. Що искате?
  22 май 1927 г. [опис]

 8. Благо и леко
  29 май 1927 г. [опис]

 9. Две думи
  5 юни 1927 г. [опис]

 10. Дойде на себе си
  12 юни 1927 г. [опис]

 11. Ще оздравее
  19 юни 1927 г. [опис]

[подробности по изданието]