[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Вехтото премина. Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том IV. София, 1930.

[съдържание]