[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Дали може. София, 1942.

 1. Дали може
  10 юни 1917 г. [опис]

 2. Доведете го
  30 юни 1918 г. [опис]

 3. Трите положения
  7 юли 1918 г. [опис]

 4. В истия час
  14 юли 1918 г. [опис]

 5. Радостни и търпеливи
  21 юли 1918 г. [опис]

 6. Заведеевата майка
  23 юли 1918 г. [опис]

 7. Събличане и обличане
  28 юли 1918 г. [опис]

 8. Доброто вино
  4 август 1918 г. [опис]

 9. Двете жени
  11 август 1918 г. [опис]

 10. Погледна Петра
  18 август 1918 г. [опис]

 11. Скритият квас
  25 август 1918 г. [опис]

 12. Вкъщи
  1 септември 1918 г. [опис]

 13. Да Го посрещнат
  8 септември 1918 г. [опис]

 14. Не може да се укрие
  15 септември 1918 г. [опис]

 15. Двамата братя
  22 септември 1918 г. [опис]

 16. В мое име
  29 септември 1918 г. [опис]

 17. Да се роди
  6 октомври 1918 г. [опис]

 18. Двата полюса
  13 октомври 1918 г. [опис]

 19. Дух Господен
  20 октомври 1918 г. [опис]

 20. Двете заповеди
  27 октомври 1918 г. [опис]

 21. Призваните
  3 ноември 1918 г. [опис]

 22. Да наеме работници
  10 ноември 1918 г. [опис]

 23. Като чуха
  17 ноември 1918 г. [опис]

 24. Изобилният живот
  1 декември 1918 г. [опис]

 25. Лемуил
  7 декември 1918 г. [опис]

 26. И рече баща му
  15 декември 1918 г. [опис]

 27. Неизвестното
  29 декември 1918 г. [опис]

[подробности по изданието]