[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Най-голям в Царството небесно. Неделни беседи (1936–1937). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 672 с. ISBN 954-9589-32-3.

 1. Най-голям в Царството небесно
  27 септември 1936 г. [опис]

 2. Свърши се виното
  4 октомври 1936 г. [опис]

 3. Алилуя
  11 октомври 1936 г. [опис]

 4. И видях ново небе и нова земя
  18 октомври 1936 г. [опис]

 5. И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!
  3 януари 1937 г. [опис]

 6. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето
  10 януари 1937 г. [опис]

 7. Царството небесно
  17 януари 1937 г. [опис]

 8. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!
  24 януари 1937 г. [опис]

 9. Да сторя
  31 януари 1937 г. [опис]

 10. Разумният човек
  7 февруари 1937 г. [опис]

 11. В начало бе Словото
  14 февруари 1937 г. [опис]

 12. Защо плачеш и кого търсиш?
  21 февруари 1937 г. [опис]

 13. Ти си Христос, Син на Бога живаго
  28 февруари 1937 г. [опис]

 14. В начало Бог създаде небето и земята
  7 март 1937 г. [опис]

 15. Да направим човека по образу и подобию Нашему
  14 март 1937 г. [опис]

 16. Лотовата жена
  21 март 1937 г. [опис]

 17. Икономия в природата
  28 март 1937 г. [опис]

 18. Здравото учение
  4 април 1937 г. [опис]

 19. Виделината и тъмнината
  11 април 1937 г. [опис]

 20. Синаповото зърно
  18 април 1937 г. [опис]

 21. Да идем във Витлеем
  25 април 1937 г. [опис]

 22. Стана невидим
  2 май 1937 г. [опис]

 23. Ново сърце
  9 май 1937 г. [опис]

 24. Рабство и приятелство
  16 май 1937 г. [опис]

 25. Елате да разсъждаваме
  30 май 1937 г. [опис]

 26. Бяга в Тарсис
  6 юни 1937 г. [опис]

 27. Запалят свещ
  13 юни 1937 г. [опис]

 28. Великoтo малко и великото голямо
  20 юни 1937 г. [опис]

 29. Възлюбете Господа!
  27 юни 1937 г. [опис]

 30. Мислете за светлината!
  4 юли 1937 г. [опис]

 31. Аз ще дойда
  11 юли 1937 г. [опис]

 32. Но Аз ще погледна
  29 август 1937 г. [опис]

 33. Той ми е и брат, и сестра, и майка
  5 септември 1937 г. [опис]

 34. Доброта и справедливост
  12 септември 1937 г. [опис]

 35. Идете при чистите извори
  19 септември 1937 г. [опис]

[подробности по изданието]