[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Ето човекът!. Сила и Живот. Първа серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 269 с. ISBN 954-9589-47-1.

 1. Ето човекът
  16 март 1914 г. [опис]

 2. Житното зърно
  23 март 1914 г. [опис]

 3. Явлението на Духа
  20 април 1914 г. [опис]

 4. Талантите
  27 април 1914 г. [опис]

 5. Любовта
  6 юли 1914 г. [опис]

 6. Сънищата на Йосифа
  20 юли 1914 г. [опис]

 7. Законът на служенето
  27 юли 1914 г. [опис]

 8. Важността на малките неща
  3 август 1914 г. [опис]

 9. Мир вам!
  11 септември 1914 г. [опис]

 10. Необходимостта да познаваме Бога
  21 септември 1914 г. [опис]

 11. Колко по-горе стои човек от овца!
  28 септември 1914 г. [опис]

 12. Фарисей и Митар
  5 октомври 1914 г. [опис]

 13. Условията на вечния живот
  12 октомври 1914 г. [опис]

 14. Страхът
  19 октомври 1914 г. [опис]

[подробности по изданието]