[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Петимата братя. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Петимата братя
  22 април 1923 г. [опис]

 2. Живот вечен
  29 април 1923 г. [опис]

 3. Дерзайте, Аз съм
  13 май 1923 г. [опис]

 4. За Името Ми
  20 май 1923 г. [опис]

 5. Напразно Ме почитат
  3 юни 1923 г. [опис]

 6. Разпятаго търсите
  10 юни 1923 г. [опис]

 7. Имаше двама синове
  17 юни 1923 г. [опис]

 8. След три дни
  24 юни 1923 г. [опис]

 9. Ще дойдем при Него
  1 юли 1923 г. [опис]

 10. Речи само реч
  8 юли 1923 г. [опис]

 11. Който слуша вас, Мене слуша
  15 юли 1923 г. [опис]

 12. Братът на най-малките
  1 януари 1917 г. [опис]

 13. Новата азбука
  13 юли 1924 г. [опис]

 14. Малкият стрък
  3 август 1925 г. [опис]

 15. Първичната връзка
  27 юни 1923 г. [опис]

 16. Здравият ум
  26 август 1923 г. [опис]

 17. Пътят на героите
  6 януари 1928 г. [опис]

 18. Пред новата епоха
  9 октомври 1938 г. [опис]

[подробности по изданието]