[Сканирана:] Дѫновъ, Учительтъ Петъръ. Послѣдното мѣсто. Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Том II. Второ издание. Стара Загора, 2000. 426 с. ISBN 954-9589-35-8.

 1. Послѣдното мѣсто
  15 февруари 1925 г. [опис]

 2. И пишеше на земята
  22 февруари 1925 г. [опис]

 3. Сега скърбь имате
  1 март 1925 г. [опис]

 4. Моето царство
  8 март 1925 г. [опис]

 5. Той повелѣва на слънцето
  15 март 1925 г. [опис]

 6. Да се не смущава сърдцето ви!
  22 март 1925 г. [опис]

 7. Въ който градъ влѣзвате
  29 март 1925 г. [опис]

 8. Рѫката сѫблазнява
  5 април 1925 г. [опис]

 9. Съ Духъ и огънь
  12 април 1925 г. [опис]

 10. Истинната лоза
  14 юни 1925 г. [опис]

 11. И оздравѣ дъщеря ѝ
  21 юни 1925 г. [опис]

 12. Плодътъ на дървото
  28 юни 1925 г. [опис]

 13. И обхождаше Исусъ всичка Галилея
  5 юли 1925 г. [опис]

 14. Което вие видите
  19 юли 1925 г. [опис]

 15. Дава животъ – Скърбьта и радостьта
  26 юли 1925 г. [опис]

 16. Великиятъ законъ
  11 октомври 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]