[Сканирана:] Дѫновъ, Учительтъ Петъръ. Послѣдното мѣсто. Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Том II. Второ издание. Стара Загора, 2000. 426 с. ISBN 954-9589-35-8.

Допълнителни бележки:

Изданието е със старите букви.

[съдържание]