[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Който има невестата. Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том II. София, 1935.

 1. Който има невестата
  17 март 1929 г. [опис]

 2. Сам Отец
  24 март 1929 г. [опис]

 3. Вързано и развързано
  31 март 1929 г. [опис]

 4. Той е реченият
  7 април 1929 г. [опис]

 5. И огорчи се в сърцето си
  14 април 1929 г. [опис]

 6. Наклали огън
  21 април 1929 г. [опис]

 7. Момчето ми
  28 април 1929 г. [опис]

 8. Ела след мене!
  5 май 1929 г. [опис]

 9. Ще ти въздаде
  12 май 1929 г. [опис]

[подробности по изданието]