[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Оживяване. Неделни беседи (1942–1943). Том II (беседи 21–41). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 368 с. ISBN 954-9589-15-3.

 1. Трите зова
  7 март 1943 г. [опис]

 2. Навреме и без време
  14 март 1943 г. [опис]

 3. Събирайте съкровища
  21 март 1943 г. [опис]

 4. Доброто училище
  28 март 1943 г. [опис]

 5. Двата принципа
  4 април 1943 г. [опис]

 6. Божественото Слово
  11 април 1943 г. [опис]

 7. Движение, учение и работа
  25 април 1943 г. [опис]

 8. Движение в природата
  2 май 1943 г. [опис]

 9. Четирите закона
  9 май 1943 г. [опис]

 10. Добър слуга и господар
  16 май 1943 г. [опис]

 11. В царството си
  23 май 1943 г. [опис]

 12. Бащата иде
  30 май 1943 г. [опис]

 13. Истинно, честно и справедливо
  6 юни 1943 г. [опис]

 14. Да се родите изново
  13 юни 1943 г. [опис]

 15. Създаде Небето и Земята
  20 юни 1943 г. [опис]

 16. Оживяване
  4 юли 1943 г. [опис]

 17. Озарени от Любовта
  11 юли 1943 г. [опис]

 18. Второ отделение
  18 юли 1943 г. [опис]

 19. Закон и свобода
  25 юли 1943 г. [опис]

 20. Важното в живота
  1 август 1943 г. [опис]

 21. Даровити
  8 август 1943 г. [опис]

[подробности по изданието]