[Сканирана:] Дѫновъ, Учительтъ Петъръ. Настанало е Царството Божие. Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год. Том I. Второ издание. Стара Загора, 2001. 424 с. ISBN 954-8646-36-6.

 1. Настанало е царството Божие
  19 октомври 1924 г. [опис]

 2. Раздай всичко!
  26 октомври 1924 г. [опис]

 3. Роденитѣ
  2 ноември 1924 г. [опис]

 4. Блаженъ този рабъ!
  9 ноември 1924 г. [опис]

 5. Градоветѣ Содомски и Гоморски
  16 ноември 1924 г. [опис]

 6. Да угоди на народа
  23 ноември 1924 г. [опис]

 7. Който се учи
  30 ноември 1924 г. [опис]

 8. Ти си!
  7 декември 1924 г. [опис]

 9. Да Го посрещнатъ
  14 декември 1924 г. [опис]

 10. Миротворци
  21 декември 1924 г. [опис]

 11. Които гладуватъ
  28 декември 1924 г. [опис]

 12. Моята заповѣдъ
  4 януари 1925 г. [опис]

 13. Тѣсниятъ пѫть
  11 януари 1925 г. [опис]

 14. Замъждѣло свѣщило
  18 януари 1925 г. [опис]

 15. Който иска славата
  25 януари 1925 г. [опис]

 16. Азъ Те познахъ
  1 февруари 1925 г. [опис]

 17. Видѣхме звѣздата!
  8 февруари 1925 г. [опис]

 18. Нарядъ и упътвания (нѣдѣля)
  23 август 1925 г. [опис]

 19. Нарядъ и упътвания (понедѣлникъ)
  24 август 1925 г. [опис]

 20. Нарядъ и упътвания (вторникъ)
  25 август 1925 г. [опис]

 21. Нарядъ и упътвания (срѣда)
  26 август 1925 г. [опис]

 22. Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ)
  27 август 1925 г. [опис]

 23. Нарядъ и упътвания (петъкъ)
  28 август 1925 г. [опис]

 24. Нарядъ и упътвания (сѫбота)
  29 август 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]