[Сканирана:] Дѫновъ, Учительтъ Петъръ. Настанало е Царството Божие. Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год. Том I. Второ издание. Стара Загора, 2001. 424 с. ISBN 954-8646-36-6.

Допълнителни бележки:

Изданието е със старите букви.

[съдържание]