[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Проявление. Неделни беседи (1942–1943). Том I (беседи 1–20). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 368 с. ISBN 954-9589-14-5.

 1. Проявление
  27 септември 1942 г. [опис]

 2. Хармония и дисхармония
  4 октомври 1942 г. [опис]

 3. Отмерени принципи и изявени факти
  11 октомври 1942 г. [опис]

 4. Търсете Господа
  18 октомври 1942 г. [опис]

 5. Възлюблени
  25 октомври 1942 г. [опис]

 6. Бъдете съвършени
  1 ноември 1942 г. [опис]

 7. Ще ви се изявя
  8 ноември 1942 г. [опис]

 8. Животът е по-драгоценен
  15 ноември 1942 г. [опис]

 9. Връзване и развързване
  29 ноември 1942 г. [опис]

 10. Четирите неща
  6 декември 1942 г. [опис]

 11. Любовта бе в началото
  13 декември 1942 г. [опис]

 12. Търсете Царството Божие
  20 декември 1942 г. [опис]

 13. Търсете, хлопайте, искайте
  27 декември 1942 г. [опис]

 14. Пътят на праведния
  3 януари 1943 г. [опис]

 15. С благодат и истина
  24 януари 1943 г. [опис]

 16. Бог е виделина
  31 януари 1943 г. [опис]

 17. Ще бъдат научени
  7 февруари 1943 г. [опис]

 18. Умити в Любовта
  14 февруари 1943 г. [опис]

 19. Приятни на Бога
  21 февруари 1943 г. [опис]

 20. Мъдростта съгради
  28 февруари 1943 г. [опис]

[подробности по изданието]