[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Праведният. Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том III. София, 1930.

 1. Праведният
  20 февруари 1927 г. [опис]

 2. Слънцето не ще зайде
  27 февруари 1927 г. [опис]

 3. Иди повикай мъжа си!
  6 март 1927 г. [опис]

 4. Няма тайно
  13 март 1927 г. [опис]

 5. Кротките
  20 март 1927 г. [опис]

 6. Лозените пръчки
  27 март 1927 г. [опис]

[подробности по изданието]