[Преписана:] Дънов, Учителя Петър. Двата метода на природата. Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924). Том II. Второ, фототипно издание. София, Издателска къща „Сонита-5“, 1998. 279 с., формат 60×84/16, печатни коли 17.5 ISBN 954-8646-28-5 (т.2).

 1. Скръб и радост
  23 декември 1923 г. [опис]

 2. Нашите длъжници
  30 декември 1923 г. [опис]

 3. Едно ти не достига!
  6 януари 1924 г. [опис]

 4. Оздравяха
  13 януари 1924 г. [опис]

 5. Допреният въглен
  20 януари 1924 г. [опис]

 6. Колко пъти да прощаваме?
  27 януари 1924 г. [опис]

 7. Плодовете на Духа
  3 февруари 1924 г. [опис]

 8. Искаш ли да оздравееш?
  10 февруари 1924 г. [опис]

 9. Царството Божие се благовества
  17 февруари 1924 г. [опис]

 10. Що е това?
  24 февруари 1924 г. [опис]

 11. Родени изново
  2 март 1924 г. [опис]

 12. Господи, да прогледам!
  9 март 1924 г. [опис]

[подробности по изданието]