[Преписана:] Дънов, Учителя Петър. Двата метода на природата. Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924). Том II. Второ, фототипно издание. София, Издателска къща „Сонита-5“, 1998. 279 с., формат 60×84/16, печатни коли 17.5 ISBN 954-8646-28-5 (т.2).

[Оригинал:] Дънов, Учителя Петър. Двата метода на природата. Шеста серия. Том II. София, 1924.

[съдържание]