[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Ще управлява всички народи. Неделни беседи (1920, 1922). София, 1948.

 1. Ще управлява всички народи
  7 март 1920 г. [опис]

 2. Законът и пророците
  28 март 1920 г. [опис]

 3. Зачудиха се
  4 април 1920 г. [опис]

 4. Отиде след Него
  11 април 1920 г. [опис]

 5. Молих се
  18 април 1920 г. [опис]

 6. По предание
  2 май 1920 г. [опис]

 7. Запалят свещ
  9 май 1920 г. [опис]

 8. Истинната лоза
  27 август 1922 г. [опис]

 9. Вратата за овцете
  3 септември 1922 г. [опис]

 10. Ще ви науча
  24 септември 1922 г. [опис]

[подробности по изданието]