[Сканирана:] Дѫновъ, Петъръ Константиновъ. Новиятъ човѣкъ. Недѣлни бесѣди. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 352 с. ISBN 954-9589-58-7.

 1. Новиятъ човѣкъ
  13 март 1921 г. [опис]

 2. Фарисей и садукей
  20 март 1921 г. [опис]

 3. Сѣятельтъ
  27 март 1921 г. [опис]

 4. Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ
  3 април 1921 г. [опис]

 5. Любовь – носителка на вѣчния животъ
  10 април 1921 г. [опис]

 6. Огнената пещь
  17 април 1921 г. [опис]

 7. Въ рова при лъвоветѣ
  24 април 1921 г. [опис]

 8. Възкръсение на Любовьта
  1 май 1921 г. [опис]

 9. Изтълкувай ни тази притча!
  15 май 1921 г. [опис]

 10. Хлѣбътъ и живата енергия
  22 май 1921 г. [опис]

 11. Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване
  29 май 1921 г. [опис]

 12. Ангелътъ отговори
  5 юни 1921 г. [опис]

 13. Двѣтѣ жени
  12 юни 1921 г. [опис]

 14. И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“
  19 юни 1921 г. [опис]

 15. Правда, истина и светость
  26 юни 1921 г. [опис]

 16. Поздравътъ на Любовьта
  2 октомври 1921 г. [опис]

[подробности по изданието]