[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Да възлюбиш Господа. София, 1946.

 1. Да възлюбиш Господа
  15 октомври 1916 г. [опис]

 2. Да я не пия ли?
  22 октомври 1916 г. [опис]

 3. Петте разумни девици
  16 ноември 1916 г. [опис]

 4. Ще бъдат научени
  24 декември 1916 г. [опис]

 5. Отдайте Божието Богу
  31 декември 1916 г. [опис]

 6. Господ му рече
  6 април 1919 г. [опис]

 7. Нито тържик
  13 април 1919 г. [опис]

 8. Като го видя Петър
  20 април 1919 г. [опис]

 9. Кога се молиш
  27 април 1919 г. [опис]

 10. Аз съм онзи човек
  28 септември 1919 г. [опис]

 11. Бог е говорил
  9 ноември 1919 г. [опис]

 12. Ще живее
  7 декември 1919 г. [опис]

 13. Работи на лозето му
  14 декември 1919 г. [опис]

 14. Излязоха и завтекоха се
  8 януари 1920 г. [опис]

 15. Съмнение и вяра
  18 януари 1920 г. [опис]

 16. Земният и небесният
  1 февруари 1920 г. [опис]

 17. Аз съм жив
  22 февруари 1920 г. [опис]

 18. Що казва Духът
  29 февруари 1920 г. [опис]

[подробности по изданието]