[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Настанало е Царството Божие. Сила и Живот. Седма серия (1924–1925). Том I. София, 1925.

 1. Настанало е Царството Божие
  19 октомври 1924 г. [опис]

 2. Раздай всичко
  26 октомври 1924 г. [опис]

 3. Родените
  2 ноември 1924 г. [опис]

 4. Блажен е този раб
  9 ноември 1924 г. [опис]

 5. Градовете Содомски и Гоморски
  16 ноември 1924 г. [опис]

 6. Да угоди на народа
  23 ноември 1924 г. [опис]

 7. Който се учи
  30 ноември 1924 г. [опис]

 8. Ти си
  7 декември 1924 г. [опис]

 9. Да Го посрещнат
  14 декември 1924 г. [опис]

 10. Миротворци
  21 декември 1924 г. [опис]

 11. Които гладуват
  28 декември 1924 г. [опис]

 12. Моята заповед
  4 януари 1925 г. [опис]

 13. Тесният път
  11 януари 1925 г. [опис]

 14. Замъждяло свещило
  18 януари 1925 г. [опис]

 15. Който иска славата
  25 януари 1925 г. [опис]

 16. Аз Те познах
  1 февруари 1925 г. [опис]

 17. Видяхме звездата
  8 февруари 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]