[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Настанало е Царството Божие. Сила и Живот. Седма серия (1924–1925). Том I. София, 1925.

[съдържание]