[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Изново. Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том I. Бургас, 1992.

 1. Душата ми е отегчена от живота ми
  27 септември 1931 г. [опис]

 2. Да се облечете в новия човек
  4 октомври 1931 г. [опис]

 3. Дайте ни от вашето масло
  11 октомври 1931 г. [опис]

 4. Син Человечески отхожда
  8 ноември 1931 г. [опис]

 5. Няма да угаси
  15 ноември 1931 г. [опис]

 6. За кого ме мислите
  22 ноември 1931 г. [опис]

 7. Жал ми е за народа
  6 декември 1931 г. [опис]

 8. Пред всичкия народ
  13 декември 1931 г. [опис]

 9. Според делата
  20 декември 1931 г. [опис]

 10. Думата му държа
  27 декември 1931 г. [опис]

 11. От смърт в живот
  3 януари 1932 г. [опис]

[подробности по изданието]