[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Изново. Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том I. Бургас, 1992.

[съдържание]