[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Заведоха Исуса. Сила и Живот. Осма серия (1925–1926). Русе, 1926, 1927.

 1. Заведоха Исуса
  15 ноември 1925 г. [опис]

 2. Тридесет и осем години
  22 ноември 1925 г. [опис]

 3. Той знаеше
  29 ноември 1925 г. [опис]

 4. Видя го Исус
  6 декември 1925 г. [опис]

 5. Откъде ида
  13 декември 1925 г. [опис]

 6. Добрата земя
  20 декември 1925 г. [опис]

 7. Показа им ръцете си
  27 декември 1925 г. [опис]

 8. До скончанието на века
  3 януари 1926 г. [опис]

 9. Давам власт
  10 януари 1926 г. [опис]

 10. Благ
  17 януари 1926 г. [опис]

 11. Мария избра
  24 януари 1926 г. [опис]

 12. Свидетелството Негово
  31 януари 1926 г. [опис]

 13. Познат от Него
  7 февруари 1926 г. [опис]

 14. Познах сина си
  14 февруари 1926 г. [опис]

 15. Бъдете съвършени!
  21 февруари 1926 г. [опис]

 16. Приех от Отца Си
  28 февруари 1926 г. [опис]

 17. Домовит човек
  7 март 1926 г. [опис]

 18. Сават Амон-Ра
  14 март 1926 г. [опис]

 19. Закон на съпоставянето
  21 март 1926 г. [опис]

 20. Петте разумни
  28 март 1926 г. [опис]

 21. Дава плод
  4 април 1926 г. [опис]

 22. И земята ще се изпълни със знание
  11 април 1926 г. [опис]

 23. Зазоряване
  18 април 1926 г. [опис]

 24. Сам изтъпках жлеба
  25 април 1926 г. [опис]

 25. Избавената душа
  2 май 1926 г. [опис]

 26. Ще бъде жив
  9 май 1926 г. [опис]

 27. Ще ми изявиш
  16 май 1926 г. [опис]

 28. Скритото имане
  23 май 1926 г. [опис]

 29. Което дава живот
  30 май 1926 г. [опис]

 30. Ще се наситят
  6 юни 1926 г. [опис]

 31. Стана плът
  13 юни 1926 г. [опис]

 32. В малкото
  20 юни 1926 г. [опис]

 33. В своите сили
  27 юни 1926 г. [опис]

 34. Запалената свещ
  4 юли 1926 г. [опис]

 35. За слава Божия
  11 юли 1926 г. [опис]

[подробности по изданието]