[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Заведоха Исуса. Сила и Живот. Осма серия (1925–1926). Русе, 1926, 1927.

[съдържание]