[Сканирана:] Дуно, Учителят Беинса. Пътят на героите. Събрани неделни беседи. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2007. 260 с.ISBN 978-954-376-004-6.

 1. Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми
  20 май 1923 г. [опис]

 2. Зная, че Исуса разпятаго търсите
  10 юни 1923 г. [опис]

 3. Имаше двама синове
  17 юни 1923 г. [опис]

 4. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът
  1 октомври 1923 г. [опис]

 5. Пътят на героите
  6 януари 1928 г. [опис]

 6. Предназначението на човека
  31 август 1941 г. [опис]

 7. *** (Беседата няма посочено заглавие)
  7 септември 1941 г. [опис]

 8. Двама или трима
  14 септември 1941 г. [опис]

 9. Любов, знание и сила
  21 септември 1941 г. [опис]

 10. Бъди верна
  5 април 1942 г. [опис]

 11. Самовъзпитание
  2 август 1942 г. [опис]

 12. Новото в живота
  22 август 1943 г. [опис]

 13. Трите важни неща
  28 ноември 1943 г. [опис]

[подробности по изданието]