[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. За съдба дойдох. Сила и Живот. Единадесета серия (1928). София, 1928, 1929.

 1. За съдба дойдох
  22 април 1928 г. [опис]

 2. Който се отмята
  29 април 1928 г. [опис]

 3. Глас от града
  6 май 1928 г. [опис]

 4. Работникът и неговата прехрана
  13 май 1928 г. [опис]

 5. Той дойде при Пилата
  20 май 1928 г. [опис]

 6. Бог е Дух
  27 май 1928 г. [опис]

 7. Вечно веселие
  3 юни 1928 г. [опис]

 8. Кога ражда
  10 юни 1928 г. [опис]

[подробности по изданието]