[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Учителю благи. Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том I. София, 1934.

 1. Учителю благи
  3 февруари 1929 г. [опис]

 2. На Бога живаго
  10 февруари 1929 г. [опис]

 3. На този камък
  17 февруари 1929 г. [опис]

 4. Променява времената
  24 февруари 1929 г. [опис]

 5. Даде плод
  3 март 1929 г. [опис]

 6. Лазаре, излез вън!
  10 март 1929 г. [опис]

[подробности по изданието]