[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Учителю благи. Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том I. София, 1934.

[съдържание]