[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Затова се родих. Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том I. София, 1929.

 1. Затова се родих
  10 октомври 1926 г. [опис]

 2. Раздай го на сиромасите
  17 октомври 1926 г. [опис]

 3. Ако говоря
  24 октомври 1926 г. [опис]

 4. Неговата заповед
  31 октомври 1926 г. [опис]

 5. Мойсей и Христос
  7 ноември 1926 г. [опис]

 6. Няма пророк
  14 ноември 1926 г. [опис]

 7. Как ти се отвориха очите?
  21 ноември 1926 г. [опис]

 8. Не Го приеха
  28 ноември 1926 г. [опис]

 9. Умовете им
  5 декември 1926 г. [опис]

 10. Глас в пустинята
  12 декември 1926 г. [опис]

 11. Те свидетелстват
  19 декември 1926 г. [опис]

 12. Тази притча
  26 декември 1926 г. [опис]

[подробности по изданието]