[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Затова се родих. Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том I. София, 1929.

[съдържание]