[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Вечно подмладяване. Неделни беседи (1943). София, 1949.

 1. Вечно подмладяване
  10 октомври 1943 г. [опис]

 2. Трите пътя
  17 октомври 1943 г. [опис]

 3. Да оздравееш
  24 октомври 1943 г. [опис]

 4. Ценни неща
  31 октомври 1943 г. [опис]

 5. В негово име
  14 ноември 1943 г. [опис]

 6. Три важни неща
  28 ноември 1943 г. [опис]

[подробности по изданието]