[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Вечно подмладяване. Неделни беседи (1943). София, 1949.

[съдържание]