[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Вземи детето. Сила и Живот. Петнадесета серия (1931–1932). Том II. Бургас, 1993.

 1. Вземи детето
  10 януари 1932 г. [опис]

 2. Освободени
  17 януари 1932 г. [опис]

 3. Доведете ми го
  24 януари 1932 г. [опис]

 4. Проява на живата светлина
  31 януари 1932 г. [опис]

 5. Тези малките
  7 февруари 1932 г. [опис]

 6. Да известят на учениците Му
  14 февруари 1932 г. [опис]

 7. Моята Любов няма да премине
  21 февруари 1932 г. [опис]

 8. След това
  28 февруари 1932 г. [опис]

 9. В последното време
  6 март 1932 г. [опис]

 10. Приложете Добродетел
  13 март 1932 г. [опис]

 11. Що да сторя
  20 март 1932 г. [опис]

 12. Верният в малкото
  27 март 1932 г. [опис]

 13. Наклали огън
  3 април 1932 г. [опис]

[подробности по изданието]