[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Радостта. Том II. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. В правда и съдба
  21 май 1933 г. [опис]

 2. Не се мълви
  28 май 1933 г. [опис]

 3. Добрите дарби
  25 юни 1933 г. [опис]

 4. Който направи небето и земята
  30 юли 1933 г. [опис]

[подробности по изданието]