[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Път на мисълта. София, 1949.

 1. Съмнение и вяра
  18 януари 1920 г. [опис]

 2. Ден на равноденствието
  22 март 1920 г. [опис]

 3. Път на мисълта
  25 май 1921 г. [опис]

 4. Жертва, упование и радост
  2 октомври 1921 г. [опис]

 5. Разговори с Учителя
  8 януари 1922 г. [опис]

[подробности по изданието]