[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Като роди дете. Неделни беседи (1940–1941). Том I. Първо издание. Стара Загора, Издателство „АСК-93“, 1998. 347 с. ISBN 954-9589-23-4.

 1. Новият човек
  29 септември 1940 г. [опис]

 2. Като роди дете
  6 октомври 1940 г. [опис]

 3. Словото стана плът
  27 октомври 1940 г. [опис]

 4. По образ и подобие
  3 ноември 1940 г. [опис]

 5. Преброените косми
  10 ноември 1940 г. [опис]

 6. Новият век
  24 ноември 1940 г. [опис]

 7. Старото и новото
  1 декември 1940 г. [опис]

 8. Вечер и сутрин
  8 декември 1940 г. [опис]

 9. Едно ви недостига
  15 декември 1940 г. [опис]

 10. Приложение и работа
  22 декември 1940 г. [опис]

 11. И в Неговото Име народите ще се надеят
  29 декември 1940 г. [опис]

 12. Дева зачна
  5 януари 1941 г. [опис]

 13. Голямата радост
  12 януари 1941 г. [опис]

 14. Новото в живота
  19 януари 1941 г. [опис]

 15. Младият син
  26 януари 1941 г. [опис]

 16. Любовь и безлюбие
  2 февруари 1941 г. [опис]

 17. Благословен!
  9 февруари 1941 г. [опис]

 18. Да не оскудее твоята вяра
  16 февруари 1941 г. [опис]

 19. Двама синове
  23 февруари 1941 г. [опис]

 20. Мир вам
  2 март 1941 г. [опис]

[подробности по изданието]