[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Солта. Сила и Живот. Трета серия. Първо фототипно издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 278 с. ISBN 954-9589-49-8.

 1. Солта
  25 март 1917 г. [опис]

 2. Виделината
  1 април 1917 г. [опис]

 3. Разделено царство
  8 декември 1918 г. [опис]

 4. Изгряващото слънце
  4 май 1919 г. [опис]

 5. Светило на тялото
  11 май 1919 г. [опис]

 6. Гредата
  18 май 1919 г. [опис]

 7. Трапезата на Новия Завет
  25 май 1919 г. [опис]

 8. Отхвърленият камък
  1 юни 1919 г. [опис]

 9. Гърбавата жена
  8 юни 1919 г. [опис]

 10. Учител и Господ
  15 юни 1919 г. [опис]

 11. Малкият закон
  22 юни 1919 г. [опис]

 12. Старият книжник
  29 юни 1919 г. [опис]

 13. Двамата свидетели
  16 ноември 1919 г. [опис]

 14. Денят на доброто
  21 декември 1919 г. [опис]

[подробности по изданието]