[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Синове на възкресението. Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том III. София, 1934.

 1. Синове на възкресението
  29 януари 1928 г. [опис]

 2. Изново
  4 март 1928 г. [опис]

 3. Баща си и майка си
  11 март 1928 г. [опис]

 4. Помаза ме
  18 март 1928 г. [опис]

 5. Остани с нас!
  25 март 1928 г. [опис]

 6. Славата человеческа
  1 април 1928 г. [опис]

 7. Ще хвърля мрежата
  8 април 1928 г. [опис]

 8. По-драгоценен
  15 април 1928 г. [опис]

[подробности по изданието]