[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Синове на възкресението. Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том III. София, 1934.

[съдържание]