[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Ни мъж, ни жена. Сила и Живот. Десета серия (1927–1928). Том II. София, 1933.

 1. Ни мъж, ни жена
  20 ноември 1927 г. [опис]

 2. Ще оздравее момчето ми
  27 ноември 1927 г. [опис]

 3. Седем кошници
  4 декември 1927 г. [опис]

 4. За приятелите си
  11 декември 1927 г. [опис]

 5. Твърдата храна
  18 декември 1927 г. [опис]

 6. Идат дни
  25 декември 1927 г. [опис]

 7. В образ Божи
  1 януари 1928 г. [опис]

 8. Жлебът
  8 януари 1928 г. [опис]

 9. Заветът
  15 януари 1928 г. [опис]

 10. Никодим
  22 януари 1928 г. [опис]

[подробности по изданието]