[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Вас ви нарекох приятели. Неделни беседи (1935–1936). Първо издание. Кърджали, Издателство „АСК-93“, 1998. 570 с.ISBN 954-9589-24-2.

 1. Защо им говориш с притчи?
  22 септември 1935 г. [опис]

 2. Изтълкувай ни тази притча
  29 септември 1935 г. [опис]

 3. Кристализиране на човешката душа
  6 октомври 1935 г. [опис]

 4. Ще хвърля мрежата
  13 октомври 1935 г. [опис]

 5. Забравените неща
  20 октомври 1935 г. [опис]

 6. Умих се и гледам
  27 октомври 1935 г. [опис]

 7. Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение
  3 ноември 1935 г. [опис]

 8. Роденото от плътта
  10 ноември 1935 г. [опис]

 9. Плевели
  17 ноември 1935 г. [опис]

 10. Закхее, сляз скоро!
  24 ноември 1935 г. [опис]

 11. Иди повикай мъжа си!
  1 декември 1935 г. [опис]

 12. Дванадесетият час
  8 декември 1935 г. [опис]

 13. Да се не изгуби нищо
  15 декември 1935 г. [опис]

 14. Да имат живот
  22 декември 1935 г. [опис]

 15. Вас ви нарекох приятели
  29 декември 1935 г. [опис]

 16. Онова, което дава живот
  5 януари 1936 г. [опис]

 17. Не съдете по лице
  12 януари 1936 г. [опис]

 18. Всичко, което чух
  19 януари 1936 г. [опис]

 19. Ти кой си?
  26 януари 1936 г. [опис]

 20. Знайното и незнайното
  16 февруари 1936 г. [опис]

 21. За да бъдете синове
  23 февруари 1936 г. [опис]

 22. Тази заповед приех от Отца си
  1 март 1936 г. [опис]

 23. Ето младоженецът иде
  8 март 1936 г. [опис]

 24. Те ще наследят земята
  15 март 1936 г. [опис]

 25. Ако се родите изново
  29 март 1936 г. [опис]

 26. Понеже ви изказах това
  5 април 1936 г. [опис]

 27. Заведоха Исуса
  12 април 1936 г. [опис]

 28. Светило на тялото
  19 април 1936 г. [опис]

 29. Което човек сее
  26 април 1936 г. [опис]

 30. Защо е позволено някой да прави добро
  3 май 1936 г. [опис]

 31. Идете в Галилея
  5 юли 1936 г. [опис]

[подробности по изданието]