[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Вас ви нарекох приятели. Неделни беседи (1935–1936). Първо издание. Кърджали, Издателство „АСК-93“, 1998. 570 с.ISBN 954-9589-24-2.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Автентичността на стенографските записи е запазена.

Компютърен набор: Стоил Янев, Хенриета Недкова.

Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов.

Графично оформление: Бехиде Чаушева.

Добронамерено и с разбиране съдействаха: Виолета Станева, Минка Андонова.

Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев.

Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)

Съдържанието е взето от първото издание на издателство АСК 93, Кърджали 1998. ISBN: 954-9589-24-2

[съдържание]