[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Този е живият хляб. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Бъдете прочие разумни
  17 февруари 1935 г. [опис]

 2. Тогаз се отвърна аз и видях
  24 февруари 1935 г. [опис]

 3. Който слуша тези Мои думи
  3 март 1935 г. [опис]

 4. И отиде, та се пристави
  10 март 1935 г. [опис]

 5. Благоприятната Господня година
  17 март 1935 г. [опис]

 6. Каквото вържете на земята
  24 март 1935 г. [опис]

 7. Който се учи на словото Божие
  31 март 1935 г. [опис]

[подробности по изданието]