[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Новият човек. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Новият човек
  13 март 1921 г. [опис]

 2. Фарисей и садукей
  20 март 1921 г. [опис]

 3. Сеятелят
  27 март 1921 г. [опис]

 4. Храненето, условие за вечен живот
  3 април 1921 г. [опис]

 5. Любовта, носителка на живота
  10 април 1921 г. [опис]

 6. Огнената пещ
  17 април 1921 г. [опис]

 7. В рова на лъвовете
  24 април 1921 г. [опис]

 8. Възкресение на Любовта
  1 май 1921 г. [опис]

 9. Изтълкувай ни тази притча
  15 май 1921 г. [опис]

 10. Живата енергия
  22 май 1921 г. [опис]

 11. Да ги изпита
  29 май 1921 г. [опис]

 12. Ангелът отговори
  5 юни 1921 г. [опис]

 13. Двете жени
  12 юни 1921 г. [опис]

 14. Дойди след Мен
  19 юни 1921 г. [опис]

 15. В правда, истина и святост
  26 юни 1921 г. [опис]

 16. Поздравът на Любовта
  2 октомври 1921 г. [опис]

[подробности по изданието]