[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Условия за растене. Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том IV. София, 1949.

 1. Условия за растене
  31 август 1930 г. [опис]

 2. Имам ястие
  7 септември 1930 г. [опис]

 3. Просете, търсете и хлопайте
  14 септември 1930 г. [опис]

 4. От Египет
  21 септември 1930 г. [опис]

 5. Не могат да приемат
  28 септември 1930 г. [опис]

 6. Иде Исус
  5 октомври 1930 г. [опис]

 7. Разумното слово
  12 октомври 1930 г. [опис]

 8. Отец люби Сина
  19 октомври 1930 г. [опис]

 9. Живият хляб
  26 октомври 1930 г. [опис]

 10. Да се благовества
  2 ноември 1930 г. [опис]

 11. Него видя Исус
  9 ноември 1930 г. [опис]

 12. Ще ме видите
  16 ноември 1930 г. [опис]

 13. Двама или трима
  23 ноември 1930 г. [опис]

 14. Дигнете камъка!
  30 ноември 1930 г. [опис]

[подробности по изданието]