[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Условия за растене. Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том IV. София, 1949.

[съдържание]